Bass guitar tone dropping boing 1

0:02
Bass guitar tone dropping - boing 1.