Bass guitar tone dropping boing 2

0:02
Bass guitar tone dropping - boing 2.