KAIB MUSC CU Electronic Rubber Band Single Twang Short 000439

0:08
Electronically amplified rubber band - multiple short twangs. (2)